עם פתיחת השנה החדשה, בחרנו להביא לפניכם את דף השער מתוך גיליון א' של עיתון הארץ, הוא הגיליון הראשון של עיתון זה, אשר ראה אור ב-18.06.1919. בעמוד האחרון של גליון הפתיחה מופיע הספד אשר כתב יצחק אפשטין, מורו וידידו של אהרן אהרנסון, שהיטיב להכירו. יצחק אפשטין מתאר בצורה מופלאה ובעברית גבוהה ומרשימה את דרכו וגדולתו של אהרן אהרנסון, וכן את האובדן הגדול לעם היהודי עם היוודע דבר מותו הטרגי.

 

 

הספד בעיתון הארץ גליון א' 18.06.1919

הספד בעיתון הארץ גליון א' 18.06.1919

דף שער גליון א' עיתון הארץ 18.06.1919

דף שער גליון א' עיתון הארץ 18.06.1919