לרגל ראש השנה לאילנות, בחרנו להציג קטעים מתזכיר, מתוך עזבונו של אהרן אהרנסון, העוסק בתוצאותיו העגומות של חישוף היערות רב השנים, שהיה מנת חלקה של ארץ-ישראל בתקופת השלטון העותומאני.

המזכר, מתאריך 13 באוקטובר 1913, הנמצא במלואו בארכיון בית אהרנסון, בשפה העברית והצרפתית, נערך ע"י אהרן אהרנסון שהיה בשעתו "מנהל התחנה היהודית לחקלאות", לבקשתו של המושל העותומאני של אזור ביירות.

אהרן אהרנסון מנתח את שאלת "חישוף היערות בארץ ישראל" מתוך בקיאות עמוקה בתנאי הארץ ומביא הצעות לתיקון המצב ועידוד חד-משמעי ומנומק לחידוש היערות.