אודות הארכיון2020-04-27T11:52:13+03:00

בבית משפחת אהרנסון נאספו במהלך השנים מסמכים רבים. מכתבים, מאמרים, קטעי עיתונות ודברי הגות. מסמכים אלו מתארים ומתעדים מסכת חיים שלמה, חייהם של בני משפחת אהרנסון ופעילותם של חברי מחתרת ניל"י.

בבואם להקים את הארכיון היו בידי רבקה אהרנסון ויורם אפרתי רק המכתבים אשר התקבלו בביתם, ולא אלו שנשלחו על ידם. יורם לקח על עצמו את המשימה למצוא את המכתבים ולהביאם לארכיון המוזיאון. לצורך כך, נסע יורם לכל אותם המקומות מהם הגיעו המכתבים שהיו בידיו ואסף מכתב אחר מכתב והביאם לארכיון. מכתבים אלו מהווים מקור מוסמך להבנת קורות המשפחה ופועלה, תולדות מחתרת ניל"י, אהרן אהרנסון האגרונום והמדינאי. בארכיון נמצאים היום כ 70,000 מסמכים, 200 צילומים מהתקופה, כ- 4000 ספרים ו- 270 מפות. כל אלה משמשים את החוקרים הרבים במגוון תחומי דעת. באולם הארכיון נמצאת גם הספרייה בה נמצאים, בין היתר, רבים מספריו של אהרן אהרנסון.

המסמכים בארכיון נכתבו בשפות רבות, ביניהן: עברית, אנגלית, צרפתית, גרמנית רוסית, רומנית ועוד. המסמכים נסרקו והועלו לתכנה יעודית, "האוצר". עובדי הארכיון עמלים היום על מפתוח המסמכים הללו, ע"מ להנגישם לחוקרים.

מצורפים כמה מסמכים מהארכיון בהם תוכלו לעיין להנאתכם.

מסמכים היסטוריים
היסטוריה בחדשות
אודות הארכיון

מה בארכיון

עבור למעלה