אות ניל"י הוא אות שירות שהוענק על ידי משרד הביטחון מכוח החלטת ועדת השרים לענייני טקסים וסמלים לציון חברותו של אדם בארגון ניל"י בין השנים 1909 ועד 1920 חלוקת האות החלה בשנת 1981.
לאחר מלחמת ששת הימים, בעקבות גילוי עצמותיו של אבשלום פיינברג, הכירה מדינת ישראל רשמית באנשי ניל"י. אבשלום ניקבר בטכס צבאי מלא בהר הרצל. בשנת 1981 הוענק לאנשי ניל"י, בטקס ממלכתי, אות ניל"י ועיטור לוחמי המדינה.
מקבלי אות ניל"י ששירתו בה לפחות שישה חודשים, היו זכאים לקבל באופן אוטומטי גם את עיטור לוחמי המדינה.
במקרה של פטירת אדם שהיה זכאי לאות, הוא הוענק לאחד מקרובי משפחתו.