אהרן אהרנסון

אהרן אהרנסון

אבשלום פיינברג

אבשלום פיינברג

שרה אהרנסון

שרה אהרנסון

יוסף לישנסקי

יוסף לישנסקי

אלכסנדר אהרנסון

אלכסנדר אהרנסון

ליובה שניאורסון

ליובה שניאורסון

רפאל אבולעפיה

רפאל אבולעפיה

אפרים פישל אהרנסון

אפרים פישל אהרנסון

צבי אהרנסון

צבי אהרנסון

נעמן בלקינד

נעמן בלקינד

חיים דב בלניקוב

חיים דב בלניקוב

איתן בלקינד

איתן בלקינד

מנשה ברונשטיין

מנשה ברונשטיין

אריה ברנשטיין

אריה ברנשטיין

יצחק הלפרין

יצחק הלפרין

נחום (אימה) וילבושביץ

נחום (אימה) וילבושביץ

יהודה זלדין

יהודה זלדין

פרידה לולו

פרידה לולו

אליהו (רוניא) מזיא

אליהו (רוניא) מזיא

מנחם (מנדל) ניימן

מנחם (מנדל) ניימן

דוקטור משה ניימן

דוקטור משה ניימן

דוד סוקולוביץ

דוד סוקולוביץ

אבשלום פיין

אבשלום פיין

דוד צלביץ

דוד צלביץ

אליאס (פרנסיס) ראנם

אליאס (פרנסיס) ראנם

נאצר ראנם

נאצר ראנם

טובה רוטמן-גלברג

טובה רוטמן-גלברג

ניסן רוטמן

ניסן רוטמן

ראובן שוורץ

ראובן שוורץ

מנחם מנדל שניאורסון

מנחם מנדל שניאורסון

טקס הענקת אות נילי, דוקטור מירון ממשרד הביטחון לוחץ את ידה של רבקה

טקס הענקת אות נילי, דוקטור מירון ממשרד הביטחון לוחץ את ידה של רבקה

מימין: ליובה שניאורסון, שרה אהרנסון, יוסף לישנסקי

מימין: ליובה שניאורסון, שרה אהרנסון, יוסף לישנסקי

אנשי נילי

אנשי נילי