בהמשך לאירועי 100 שנה למותו של אהרן אהרנסון, מובא בפניכם מאמר אודות מסעות אהרן בארץ ישראל בין השנים 1901 עד 1916. מקריאת המאמר ניתן להתרשם מתרומתו הרחבה של אהרן אהרנסון ליצירת אומה עברית בת-קיימא בארץ ישראל. המאמר נכתב ע"י פרופ' רן אהרנסון, מרצה בחוג לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית, מתמחה בגאוגרפיה היסטורית של העת החדשה, בדגש על קולוניזציה ומודרניזציה בארץ ישראל.
פרופ' רן אהרנסון, נצר למשפחת אהרנסון מזכרון יעקב, עומד בשלבי סיום של מחקר גדול על אהרן אהרנסון והתחדשותה של ארץ ישראל, ומביא בפנינו "טעימה" ממחקרו המקיף. במאמרו זה פותח פרופ' אהרנסון במסע שהוביל את אהרן אהרנסון לגילוי "אם החיטה", ממשיך בהצגת הגופים היוזמים את המסעות המדעיים והשותפים שהתלוו אליהם. כמו-כן, הוא מפרט את מגוון המטרות והתחומים המדעיים בהם נגעו מסעות אלה, האתגרים והקשיים שהתעוררו במהלכם, וכן לוקח אותנו לאזורים גיאוגרפיים בהם אין אנו כיום יכולים לבקר בצורה חופשית, כפי שהיה נהוג בתחילת המאה שעברה (סוריה, לבנון, עבר הירדן).