בית ההורים אז מבט מהרחוב

בית ההורים אז מבט מהרחוב

בית המשפחה אז מבחוץ

בית המשפחה אז מבחוץ

בית המשפחה אז

בית המשפחה אז

האודיטוריום בראשיתו

האודיטוריום בראשיתו

האודיטוריום כיום

האודיטוריום כיום

הארכיון כיום

הארכיון כיום

הגדר של בית אהרנסון אז

הגדר של בית אהרנסון אז

הגדר של בית אהרנסון כיום

הגדר של בית אהרנסון כיום

החזית המזרחית של בית אהרנסון אז

החזית המזרחית של בית אהרנסון אז

החזית הדרומית כיום

החזית הדרומית כיום

החזית הדרומית של בית אהרנסון אז

החזית הדרומית של בית אהרנסון אז

החזית המזרחית של בית אהרנסון כיום

החזית המזרחית של בית אהרנסון כיום

החצר האחורית הפרגולה כיום

החצר האחורית הפרגולה כיום

החצר האחורית והמזרקה אז

החצר האחורית והמזרקה אז

הכניסה האחורית לבית אהרן

הכניסה האחורית לבית אהרן

הכניסה מרחוב המייסדים עם דגלי ישראל

הכניסה מרחוב המייסדים עם דגלי ישראל

המוזאון כיום

המוזאון כיום

העשביה

העשביה

השביל בין הבתים כיום

השביל בין הבתים כיום

השביל בין הבתים אז לכיוון המוזיאון

השביל בין הבתים אז לכיוון המוזיאון

התצוגה הראשונה במוזאון

התצוגה הראשונה במוזאון

התצוגה כיום

התצוגה כיום

טקס חנוכת המוזאון 1956 רבקה, יורם אפרתי, אברהם שדמון, אברהם עקביה

טקס חנוכת המוזאון 1956 רבקה, יורם אפרתי, אברהם שדמון, אברהם עקביה

מבט מהרחוב על בית אהרנסון אז

מבט מהרחוב על בית אהרנסון אז

מבט משדרות ניל"י על בית אהרנסון אז

מבט משדרות ניל"י על בית אהרנסון אז

מוזמנים לטקס חנוכת המוזאון 1956

מוזמנים לטקס חנוכת המוזאון 1956

מרפסת התצפית החדשה

מרפסת התצפית החדשה