דוקטור משה ניימן עובד בתחנה בעתלית

דוקטור משה ניימן עובד בתחנה בעתלית

הכשרת הקרקע בתחנת הנסיונות

הכשרת הקרקע בתחנת הנסיונות

השבשבת

השבשבת

מדידות בתחנת הנסיונות

מדידות בתחנת הנסיונות

עבודות להקמת התחנה לנסיונות

עבודות להקמת התחנה לנסיונות

עובד נוסף במשרד של התחנה הנסיונות

עובד נוסף במשרד של התחנה הנסיונות

שדרת דקלים בדרך לתחנה

שדרת דקלים בדרך לתחנה

שדרת הדקלים בדרך לתחנת הנסיונות

שדרת הדקלים בדרך לתחנת הנסיונות

שני עובדי התחנה בעתלית

שני עובדי התחנה בעתלית

שרה בתחנת הנסיונות

שרה בתחנת הנסיונות

שרה משקיפה מהמרפסת

שרה משקיפה מהמרפסת