כרטיס המודיע על נישואי שרה עם חיים אברהם, בעתלית, במרץ 1914. לאחר החתונה, עזב הזוג את ארץ ישראל ועבר לטורקיה, קושטא (איסטנבול). כשנה לאחר פרוץ מלחמת העולם הראשונה, עזבה שרה את קושטא וחזרה לארץ ישראל. במסעה חזרה חזתה שרה במו עיניה בסבל הנורא של העם הארמני. עדות לכך ניתן למצוא במסמכי הארכיון שלנו.