בני משפחת אהרנסון היו ממקימי מחתרת ניל"י.

המקום מספר על מעשה גבורתם ועוז רוחם של חברי המחתרת, על הדרך בה פעלו ועל תרומתם הרבה לסיום השלטון התורכי וכניסת הבריטים לארץ ישראל.

בבית אהרן נמצא פתחה של מנהרת מסתור. במנהרה זו היו חברי ניל"י מקיימים את פגישותיהם הסודיות ובה החביאו מסמכים ונשק.

במהלך השנים ניזוקה המנהרה ולא ניתן היה להיכנס אליה מחמת סכנת מפולת.
במהלך החודשים האחרונים הושלמה מלאכת שימור ושיחזור המנהרה. מעתה יוכלו המבקרים במוזיאון להיכנס למנהרה, לעבור דרכה ולחוות בדרך נוספת את תולדות מחתרת ניל"י ומשפחת אהרנסון.