החווה החקלאית "ערוגות רבקה", על שם רבקה אהרנסון, מקיימת קשר עקבי והדוק עם בית אהרנסון – מוזיאון ניל"י.
במהלך שנת הלימודים תשע"ו יבוא שיתוף הפעולה לידי ביטוי במגוון היבטים אשר תואמים את המטרות החינוכיות של החווה החקלאית ומהווים מנוף להגשמתן.

"קיר רבקה" – תכנית הלימודים בחווה כוללת חטיבת לימוד בנושא משפחת אהרנסון, המתמקדת בנושאים המתאימים לחווה: פרויקט זיהוי הצמחים של משפחת אהרנסון, גילוי אם החיטה, זהותה של רבקה וסיפור מחתרת נילי. במהלך תשע"ו יתוכנן ויעוצב בשיתוף עם צוות מוזיאון ניל"י קיר לימודי להמחשת הנושא והוראתו.

"גינת אהרן" – ברשימותיו של אהרן נמצאו הוראות מפורטות לגידול צמחי מאכל ששמותיהם אינם מוכרים היום. כיתות ז'-ח' יתחקו אחרי שמות הצמחים הנשכחים, חלק מהירקות מוכרים בשמות אחרים, חלקם צמחי בר שלא פותחו, ומעטים מהם אבדו ונקווה למצוא במאגרי זרעים בארץ. את אוסף הצמחים נגדל בגינה ייחודית ומשולטת, יבול הגינה ישמש בסיס לבישול במטבח הלימודי.

נטיעות רב דוריות – את "בוסתן רבקה"- בוסתן עצי הפרי בחווה החלו לנטוע ילדי גני זכרון יעקב. לכבוד שנת המאה למחתרת ניל"י, נערך טקס חגיגי בטו בשבט ובו הושלמה נטיעת הבוסתן. בטקס נטעו יחד – ילדי הגנים, ילדי בתי הספר הורים וסבים- ארבעה דורות בזכרון יעקב והשאירו חותם לחינוך חקלאי וערכי של הדורות הבאים במושבה.
בבוסתן הוקדש מקום מיוחד לנטיעת :
חוטר מדקל אבשלום שבחולות סיני, הדקל יהיה מוקד להוראת סיפור מחתרת ניל"י
כרם ענבים וסוכת גפנים לציון מיקומו המדויק של הכרם הראשון בזכרון יעקב שניטע על יד אהרן אהרנסון בשנת 1882.

תערוכת זני חיטה- נושא החיטה מהווה חטיבת לימוד חשובה בתכנית הלימודים בחווה. השנה נקים תערוכת זני חיטה ודגנים נוספים שתהווה מרכז לימודי להוראת הנושא. חטיבת הלימוד תלמד על פני שנת הלימודים:
בחורף – נזרע את הדגנים ונלמד על תהליך הביות של החיטה
באביב- נעסוק בהבדלים בין הזנים שניתן לראות בשיבולים הירוקות
בקיץ- נקצור, נדוש ונכין לחם מזני חיטה שונים

כתבה: דנה ששון, מנהלת החווה החקלאית "ערוגות רבקה".