ברכות חמות לפרופ' דני זמיר, חתן פרס ישראל, על זכייתו בפרס לחקר החקלאות ומדעי הסביבה.
בתכנית "נכון להבוקר" של גלי צה"ל, בהנחיית ישי שנרב, בתאריך ה- 03.02.20, ציין פרופ' זמיר שהוא עצמו וכן מדענים רבים נוספים בחרו ללכת בגישה הקלאסית שבה נקט אהרן אהרנסון, חלוץ רעיון השבחת הגידולים התרבותיים ע"י הכלאות. גישה זו, השונה מההנדסה הגנטית, מאפשרת החדרת תכונות שמקורן במיני בר אל הגידול התרבותי, ובכך תורמת להשבחת הגידול התרבותי. השבחה זו יכולה לבוא לידי ביטוי בעמידות גדולה יותר ליובש ולמלח וכתוצאה מכך מגבירה את כמות היבול ותורמת למשק המזון העולמי.
הראיון המלא עם פרופ' דני זמיר בתכנית "נכון להבוקר" 03.02.20