לקראת שנת המאה להקמת מחתרת ניל"י ולזכרו של אהרן אהרנסון, מגלה "אם החיטה", הכינו תלמידים מזכרון יעקב, הלומדים במגוון בתי ספר, ממלכתיים, ממלכתיים- דתיים, חינוך מיוחד ,יסודיים ותיכון, אריחים בנושא החיטה. אריחים אלו צורפו כולם יחד ומרכיבים יצירת אומנות אשר קמה בכניסה לבית אהרנסון.
כל תלמיד חתם את שמו על האריח שהכין וכך ברבות הימים, יוכל כל אחד מהם למצוא את האריח שלו, את חלקו ביצירה השלמה.
עבודה זו אשר ארכה שבועות רבים, אפשרה מפגש ייחודי ומעניין שחשף את התלמידים ליצירה בחומר תוך שימת דגש על החיבור למקום בו הם גרים וההיסטוריה שלו. העבודה נעשתה בהדרכת ליבי צין, מדריכת קרמיקה במתנ"ס זכרון יעקב.
קיר "אם החיטה" הוא תוצאה של שיתוף פעולה מבורך בין מחלקת החינוך, מתנ"ס זכרון יעקב, בתי הספר ובית אהרנסון מוזיאון ניל"י.