במסגרת הנושא "הישוב שלי" למדו תלמידי שכבת כיתות ד’ בבית ספר ניל"י על מחתרת ניל"י. התלמידים קראו פרקים נבחרים מהספר "שרה גבורת ניל"י" מאת הסופרת דבורה עומר. התלמידים בחרו קטעים מתוך הספר, ציירו ואיירו בהתאמה לשורות שנבחרו. עבודות התלמידים המתארות את פרקי הספר, מהוות חלק מהסביבה הלימודית באולם בבית אהרנסון.
הסיפור "תעלומת אם החיטה" מאת רן לוי יממורי ולימוד תולדות חייו של אהרן אהרנסון, מגלה אם החיטה, היוו השראה ליצירה נוספת. בהנחיית נירה אפרתי ממוזיאון ניל"י יצרו תלמידי השכבה מיצג מרשים: שדה חיטה מגזרי עיתונים לציון גילוי "אם החיטה" על ידי אהרן אהרנסון.
ליצירת השיבולים השתמשו הילדים בניירות עיתון בגווני החיטה, העבודות צולמו והופקו כקולז' על אחד הקירות החיצוניים במתחם בית אהרנסון מוזיאון ניל"י.
לציון מאה שנה להקמת המחתרת העברית הראשונה התחקו נאמני מוזיאון ניל"י אחר סיפורה של מחתרת ניל"י באמצעות מקורות מידע היסטוריים ותמונות מארכיון המוזיאון. נאמני המוזיאון סייעו בסריקת תמונות מקוריות, שימורן, הצגתן במוזיאון ובבית ספר ניל"י בתערוכה שנפתחה לקהל הרחב. התערוכה התקיימה בשיתוף עם המועצה לשימור אתרים. הפעילות התקיימה בבית אהרנסון מוזיאון ניל"י פעמיים בשבוע.
בכוונתנו להמשיך בפעילות זו גם בשנת הלימודים הנוכחית.