החווה החקלאית "ערוגות רבקה", על שם רבקה אהרנסון, מקיימת קשר עקבי והדוק עם המוזיאון.
במהלך שנת הלימודים תשע"ו בא שיתוף הפעולה לידי ביטוי במגוון היבטים אשר תואמים את המטרות החינוכיות של החווה החקלאית ומהווים מנוף להגשמתן.
"קיר רבקה" – תכנית הלימודים בחווה כוללת חטיבת לימוד בנושא משפחת אהרנסון, המתמקדת בנושאים המתאימים לחווה: פרויקט זיהוי הצמחים של משפחת אהרנסון, גילוי אם החיטה, זהותה של רבקה וסיפור מחתרת ניל"י. במהלך תשע"ו, תוכנן ועוצב, בשיתוף עם צוות מוזיאון ניל"י, קיר לימודי להמחשת הנושא והוראתו.
"גינת אהרן" – ברשימותיו של אהרן נמצאו הוראות מפורטות לגידול צמחי מאכל ששמותיהם אינם מוכרים היום. כיתות ז'-ח' התחקו אחרי שמות הצמחים הנשכחים. חלק מהירקות מוכרים בשמות אחרים, חלקם צמחי בר שלא פותחו, ומעטים מהם אבדו. מטרתנו היתה למוצאם במאגרי זרעים בארץ. את אוסף הצמחים גידלנו בגינה ייחודית ומשולטת, יבול הגינה שימש בסיס לבישול במטבח הלימודי.
נטיעות רב דוריות – את "בוסתן רבקה", בוסתן עצי הפרי בחווה החלו לנטוע ילדי גני זיכרון יעקב. לכבוד שנת המאה למחתרת ניל"י, נערך טקס חגיגי בט"ו בשבט והושלמה נטיעת הבוסתן. בטקס נטעו יחד -ילדי הגנים, ילדי בתי הספר, הורים וסבים – ארבעה דורות בזכרון יעקב והשאירו חותם לחינוך חקלאי וערכי של הדורות הבאים במושבה.
בבוסתן הוקדש מקום מיוחד לנטיעות :
חוטר מדקל אבשלום שבחולות סיני, הדקל יהווה מוקד להוראת סיפור מחתרת ניל"י.
כרם ענבים וסוכת גפנים לציון מיקומו המדויק של הכרם הראשון בזכרון יעקב.
תערוכת זני חיטה – נושא החיטה מהווה חטיבת לימוד חשובה בתכנית הלימודים בחווה. השנה נקים תערוכת זני חיטה ודגנים נוספים שתהווה מרכז לימודי להוראת הנושא. חטיבת הלימוד תלמד על פני שנת הלימודים:
בחורף – נזרע את הדגנים ונלמד על תהליך הביות של החיטה
באביב – נעסוק בהבדלים בין הזנים שניתן לראות בשיבולים הירוקות
בקיץ – נקצור, נדוש ונכין לחם מזני חיטה שונים

שיתוף הפעולה בין החווה החקלאית "ערוגות רבקה" ובית אהרנסון יימשך גם בעתיד.