תכנית בנות מצווה כיתתית

מטרות:
הביקור במוזיאון מאפשר לימוד פרק חשוב בתולדות העם והארץ ושימור הזיכרון ההיסטורי בקרב הדור הצעיר. משפחת אהרנסון ומחתרת ניל"י הם המסגרת לספור חייה ומותה של שרה אהרנסון. במהלך הביקור יודגשו הערכים: משפחה, חברות, גבורה, הקרבה, מסירות, ערבות הדדית.

זיקה לתוכנית הלימודים:
הנושא ילמד כנושא רב תחומי תוך שימת דגש לתחומים: היסטוריה, גיאוגרפיה, מדעים, ספרות ומורשת ישראל. יודגשו ההקשרים לתוכנית הליבה החברתית-ערכית בחינוך היסודי.

הכנה לקראת הביקור:
– שיעורי הכנה לקראת הביקור: עליה ראשונה, שלטון עותומאני, מלחמת העולם הראשונה, מחתרת ניל"י, אבשלום פיינברג, יוסף לישנסקי, אהרן אהרנסון וכו'.
– לימוד קורות חייה של שרה אהרנסון.
– קריאה מונחת של הספר "שרה גיבורת ניל"י" מאת דבורה עומר.
– אימון קבוצת בנות להדרכת הכיתה במהלך הביקור.

הביקור במוזיאון:
בית אהרנסון מוזיאון ניל"י ניצב בזכרון יעקב בפינת רחוב המייסדים ושדרות ניל"י. הבית המיוחד אשר עומד על תילו למעלה מ 130 שנה, מעורר סקרנות רבה והבאים בשעריו נכנסים לחצר קסומה, חצר בה ניתן לגעת בעבר, לשמוע את משק כנפי ההיסטוריה. בחצר הבית נטועים דקלי וושינגטוניה אותם הביא אהרן אהרנסון מקליפורניה בשנת 1912. הביקור במוזיאון כולל: מיצג אור קולי, כניסה לבתי המשפחה, כניסה למנהרת המסתור וביקור בחלל התצוגה.

פעילות לאחר הביקור:
לדיון הכיתתי המסכם יש חשיבות רבה. התלמידים יוכלו לתאר את חווית הביקור ולהתייחס לתכנים ולערכים שנלמדו. ניתן לסכם את הנושא בדרכים רבות: כתיבת ספור, הכנת מצגת, הכנת תערוכת צילומים וכדומה.

טקס בת מצווה אישי

במהלך השנים ביקשו בנות רבות להקדיש את טקס בת המצווה שלהן ללימוד מעמיק של קורות חייה של שרה אהרנסון בפרט ומחתרת ניל"י בכלל. טקס בת מצווה כולל ביקור מודרך במוזיאון. בת המצווה, אשר חקרה ולמדה את הנושא, מוזמנת להדריך את חבריה ובני משפחתה במהלך הביקור.
לאחר הצפייה במיצג האור קולי, ביקור בתצוגה ובבתי המשפחה, יכולה המשפחה לקיים טקס קצר ולהכין כיבוד לאורחים.


מאה שנה למותה של שרה אהרנסון


בית אהרנסון מוזיאון ניל"י מתעד ומשמר את מורשתם של בני משפחת אהרנסון וחברי מחתרת ניל"י, מספר את מעשה גבורתם ועוז רוחם של אנשי ניל"י ומנציח את פועלם ותרומתם לסיום השלטון התורכי וכניסת הבריטים לארץ ישראל.
באביב 1917, נפוצו שמועות בארץ על פעילותו של ארגון ריגול. בעקבות כך פתחו התורכים במסע איומים וטרור נגד היישוב היהודי, במטרה לתפוס את חברי המחתרת. רבים מחברי ניל"י נתפסו.
לאחר עינויים קשים, התאבדה שרה בירייה. שרה הובאה למנוחות בבית העלמין בזכרון יעקב בכ"ג בתשרי תרע"ח, 9 באוקטובר 1917.
באוקטובר 2017 נציין מאה שנה למותה של שרה אהרנסון, "שרה גיבורת ניל"י" (דבורה עומר), שרה שספור גבורתה נכתב בדם והייתה למופת לרבים.
אנו מזמינים אתכן, בנות המצווה, ללמוד על שרה אהרנסון שסיפור גבורתה שזור בין סיפורי גבורתן של נשים רבות נוספות.

אנו ממליצים מאוד לקרוא את הספר "שרה גבורת ניל"י מאת דבורה עומר.